บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 ก.ย. 2542 จนถึงปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน : 9,028,000 บาท

โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1. นายสุชาติ ภิญโญวรภาค        2. นายมนตรี แซ่ฉั่ว
3. นายรัชศักดิ์ เกิดภู่               4. นายชูวิทย์ ศรีวงค์ษา
5. นายสงคราม ทิพโสตสกุล

สินค้าและบริการของเรา : เป็นอุตสาหกรรมผลิต Jig & Checking Fixture , งาน Automation  และ ฉีดชิ้นงานพลาสติก ชิ้นส่วนรถยนต์

Visitors: 32,736